COLEGIUL TEHNIC

"GHEORGHE ASACHI" FOCŞANI

 

 

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ ŞCOLARĂ “GSIU2” FOCȘANI

 

Nr. Identificare din Registrul sportiv : AB/F/00011/2006

Asociaţie civilă fără personalitate juridică, neguvernamentală

Scopul

Angrenarea elevilor în practicarea exerciţiilor fizice sub diferitele sale forme, în mod organizat, cu caracter necompetiţional sau competiţional.
Reprezenatarea  intereselor sportului şi sportivilor la nivelul unităţii de învăţământ.

Obiectiv

Organizarea de activităţi sportive de masă, organizarea de concursuri sportive locale, judeţene, naţionale sau internaţionale

Ramurile de sport din cadrul Asociaţiei

  • Tenis de masă
  • Handbal
  • Fotbal
  • Volei
  • Baschet
  • Badminton
  • Atletism
  • Şah

La nivelului Colegiului sunt constituite în prezent:
Ansamblu sportiv - băieţi/fete- Tenis de masă 
Ansamblu sportiv-  fete hanbal

Preşedinte:
din 2006 până în septembrie  2011
Prof. Varadi Jenica

Din septembrie  2015
Prof. Corcoz Costin