COLEGIUL TEHNIC

"GHEORGHE ASACHI" FOCŞANI

Transparenta veniturilor salariale la 30.09.2020

TELEFON SECRETARIAT

0237/239048, 0733979247

PROGRAM

          LUNI - VINERI  - 8:00 - 16:00

          MIERCURI        - 8:00 - 17:00

 

 

Program eliberare și solicitare adeverințe elevi și adeverințe salariat :

           LUNI - VINERI - 12:00 - 14:00

 

Program eliberare acte studii :

           MARTI  - 12.00 - 14.00

           VINERI - 12:00 - 14:00 

 

    Pentru eliberarea de adeverinţe şi documente şcolare sau pentru solicitări ce presupun formularea unor cereri scrise se vor descărca de mai jos tipizatele necesare spre completare, se vor completa (cu majuscule!) şi se vor aduce la secretariatul unităţii pentru primirea numărului de înregistrare, semnătură director şi ştampilă.

ELEVI

  1. Cerere de înscriere seral
  2. Cerere învoire elev
  3. Cerere de retragere
  4. Cerere transfer
  5. Cerere eliberare act de studii

PROFESORI

  1. Cerere de învoire profesor
  2. Cerere concediu de odihnă
  3. Proces-verbal ora de dirigenție
  4. Referat de exmatriculare